Hjälp att rekrytera

Rekrytering

Precator Pedagogerna hjälper Dig genom hela rekryteringen, från kravspecifikation, annonsering, search, intervjuer och referenstagning till second opinion vid anställning.

 Vi erbjuder olika typer av tester utförda av certifierade medarbetare i Smarttest från Pyskometrika.

Vår välutvecklade rekryteringsprocess gör att vi hittar kandidater som passar ditt och förskolan/skolans behov på bästa sätt.

Rekryteringsprocessen

rekry2_pedagogerna_1

Nöjd kund-garanti!

Om kandidaten slutar eller inte uppfyller de förhoppningar och krav Du ställer erbjuder Precator Pedagogerna att kostnadsfritt hitta en ersättare. Nöjd kund-garantin gäller i sex månader från anställningens början.