Studenter_Precator

Välkommen till Precator Pedagogerna

Precator Pedagogerna hyr ut och rekryterar personal till förskola, skola och fritidshem.
Hyr en engagerad student som pluggar på förskollärar- eller lärarprogrammet – och få
en kvalificerad medarbetare när ordinarie personal är sjuk, ledig eller du har tillfälliga
arbetstoppar.

Vi tycker att det är viktigt att erbjuda kvalité därför pluggar alla våra
vikarier på universitet/högskola eller har en förskollärar- eller lärarexamen.