Integritetspolicy

Precator Pedagogerna värnar om den personliga integriteten för våra konsulter och uppdragsgivare. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Precator Pedagogerna endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter inom Precator Pedagogerna sker i enlighet med tillämplig av personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från om med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR").

Syfte
När ett samarbete eller en kundrelation inleds behöver vi inhämta information och denna registreras i Precator Pedagogernas affärssystem. De personuppgifter vi kan komma att behandla är bland annat namn, adress, e-postadress, personnummer, kontonummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, id-handling, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av uppdrag m.m. Uppgifterna samlas in och behandlas för att anställningsavtal ska kunna tecknas samt för löpande administration i det fortsatta samarbetet. Personuppgiftsansvarig är Precator Pedagogerna AB (organisationsnummer 556784-8980).

Samtycke
Den som registreras tillfrågas om samtycke till att uppgifterna sparas och behandlas. Om en konsult, medarbetare eller uppdragsgivare inte samtycker till att vi sparar och behandlar uppgifter är det viktigt att meddela detta.

Vem har tillgång till uppgifterna?
Personuppgifter samt CV och andra dokument kan lämnas ut till en tredje part, vanligtvis till våra uppdragsgivare. Förmedling av personuppgifter, kontaktuppgifter och inhämtade referenser är ofta en förutsättning för bokning av uppdrag. I vissa fall kan vi också vara skyldiga att lämna ut uppgifter enligt lag, exempelvis till Försäkringskassa eller annan myndighet. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Skyddet för personuppgifter
Precator Pedagogerna har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.

Gallring
Våra register inventeras regelbundet och inaktuell information uppdateras eller gallras bort. Enligt lagstiftningen får uppgifter bara sparas så länge det finns ett tydligt syfte. Ett sådant syfte kan vara att den registrerade önskar bli presenterad för uppdrag eller önskar få utskick med information från oss. En del uppgifter om tidigare samarbete måste sparas under längre tid, exempelvis uppgifter om utbetalning av lön och sociala avgifter.

Ändringar i Integritetspolicyn
Precator Pedagogerna AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via mejl.

Kontakt
Om du har frågor om behandling av personuppgifter eller vill bli struken inom Precator Pedagogerna AB är du välkommen att kontakta oss på info@precator.se

Cookies
Precator Pedagogerna använder cookies för att anpassa användarupplevelsen, läsa webbstatistik och för att utveckla och förbättra webbplatsen.

En cookie är en datafil med text som sparats i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies.

Om du inte vill tillåta att din dator lagrar cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare genom att antingen stänga lagringen av cookies helt eller ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång din webbläsare vill placera en cookie på din dator.

Läs mer om cookies på Kommunikations myndigheten PTS hemsida