Besök oss på Skolforum!

 

Välkommen till Skolforum 29-30 oktober

Skolforum är en nationell mötesplats för svensk skola och årets viktigaste fortbildningsdagar där lärare och skolledare från hela landet möts och inspireras. För perspektiv och samtal kring professionsfrågor, för beprövad erfarenhet och vetenskap, för centrala frågor för dagens – och framtidens – skola. Från förskola till vuxenutbildning.

Besök oss på Precator Pedagogerna i vår monter!

Posted in