Förskolans dag 16/5!

Väldigt många är nöjda med förskolan vi har i Sverige. Det måste vi förstås fira! Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. I år äger firandet rum den 16 maj.

Till Förskolans dag finns det affischer, flyers och delningsmaterial för Facebook och Instagram som ni kan sprida för att uppmärksamma det viktiga arbete ni gör på förskolorna.

Materialet till förskolans dag hittar ni här:

https://www.lararforbundet.se/artiklar/forskolans-dag

Posted in