Reviderad läroplan för förskolan

Den 1 juli 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft, Lpfö 18. Här hittar du texter och annat material du kan använda dig av för att sätta dig in i förändringarna: Reviderad läroplan

Posted in