Specialpedagoger

Vi förstår vikten av ett starkt elevhälsoteam!

I vårt kontaktnät har vi  flera kompetenta specialpedagoger med erfarenhet från både skol- och förskoleverksamhet.

Under höstterminen har vi haft flera specialpedagoger ute på våra samarbetsskolor och förskolor. Vi tackar er för era viktiga insatser under höstterminen och blickar nu framåt!

Vi har redan uppdrag avseende nästa termin och söker bland annat en specialpedagog till grundskola belägen i Älvsjö!

Är du utbildad specialpedagog? Kontakta oss!

Är din skola/förskola i behov av specialpedagog inför nästa år? Kontakta oss!

Posted in