Statsbidrag för lärarassistenter

Nu presenterar Skolverket listan över hur mycket varje kommun eller fristående huvudman kan söka för att anställa lärarassistenter. Men det är bråttom – pengarna måste användas under 2019.

Läs mer här: lararnaslandsting.se

Posted in