Utbildningsfilmer – HLR barn

Vi tycker det är viktigt att säkerställa en hög kompetens bland våra vikarier, därför har de flesta gått en utbildning i HLR för barn. Alla våra vikarier tittar på de grundläggande utbildningsfilmerna om HLR för barn och hur du ska agera om ett barn har satt någonting i halsen.

Se utbildningsfilmerna här:

HLR – barn

Andningsstopp – barn

 

Posted in